top of page
Automatický kotel na uhlí Kolton Ecomatix.png

Kolton Eco Matix je automatický kotel se zásobníkem 250l a litinovým retortovým podavačem paliva.

Eco Matix je určen výhradně pro spalování uhlí, o zrnitosti 5-25mm, palivo se spaluje ve speciálním retortovém hořáku za pomocí ventilátoru.

Kotel Eco Matix s podavačem se speciálním rozptýlením paliva umožnuje bezkouřové spalování, s nízkým emisním bodem a vysokou procentuální účinnosti 91,4-94,7%.

Moderní dotyková řídící jednotka Tech 571 kontroluje teplotu v kotli,  řídí práci podavače, ventilátoru, a  dva směšovací ventily (např: ventil otopného systému a podlahového vytápění) Řídící jednotka ovládá tyto oběhová čerpadla (otopného systému, čerpadlo malého okruhu, čerpadlo užitkové vody, čerpadlo ventilu 1 a ventilu 2) Další výhodou této regulace je možnost připojení internetového modulu

(Tech-505 - LAN nebo WiFi Rs pokud máte WiFi signál v kotelně) Tato konfigurace umožní Vám i nám spoustu času, jsme schopni Váš kotel ovládat a řídit vzdáleně bez nutnosti výjezdů.

Mobilní a webová aplikace pro systém iOS a Android.

Mobilni a webová aplikace pro kotle.

Významná výhoda tohoto kotle, je konstrukce základních desek výměníku, který v zadní části má speciální čistící mechanizmus. Tento mechanizmus plní dvě funkce: udržuje výměník v náležité čistotě, reguluje zplodiny udržuje kotel tak aby splňoval nejvyšší účinnost.  

Volitelný mechanizmus čištění může být automaticky kontrolován přes řídící jednotku kotle, tato volba je za příplatek.

Konstrukce kotle je vyrobena z kotlové oceli 6 mm.

Významná inovace v kotli zlepšuje proces spalování a omezuje vznik zplodin. Součástí kotle je speciálně patentovaná  III řada retortového hořáku, chráněna třemi patenty (vlastní výroba Kolton).

Tvar retorty s provzdušňovacími otvory a listy, které tvoří šroubovnici. Významná výhoda kotle je také obložení topeniště speciálními keramickými deskami optimalizujícími průběh spalování. Eco Matix může pracovat v nepřetržitém režimu bez přerušení po celou dobu topné sezony. Možnost ohřevu vody i mimo topnou sezonu. Kotel získal ekologický atest splňující emisní třídy 5 a ekodesign. 

Rozměry kotle Kolton Ecomatix:

Kolton_ecomatix_rozměry.jpg
Technické rozměry kotle Kolton Ecomatix
Technické specifikace Kolton Ecomatix
Kotle na uhlí Kolton ecomatix
Kolton Ecomatix 25kW.png
Ocelový kotel na uhlí Kolton ecomatix
Kotel_na_tuhá_paliva_Kolton_Ecomatix.png

Regulace Tech 571 -Česká verze

Regulace Tech 571

Funkce jednotky:

 • pokročilé, ale jednoduché a intuitivní menu

 • ovládání ventilátoru a šnekového podavače

 • ovládání čerpadla UT, TUV, podlahové a cirkulační

 • ovládání směšovacího servo pohonu 2 + 2 přídavné

 • možnost připojení pokojového regulátoru s komunikací Tech RS nebo základní ON/OFF 

 • možnost připojení modulu Tech-505,Tech WIFI RS

 

Vybavení řídící jednotky:

 • velký dotykový grafický displej pro snadné ovládání jednotky

 • čidlo teploty UT, TUV, podlahové čerpadlo

 • čidlo teploty ventilu a zpátečky

 • venkovní čidlo (ekvitermní regulace)

 • čidlo teploty podavače (ochrana)

 • tepelná ochrana (termik)

 • napájecí kabel, napájecí kabel čerpadel

 • port USB umožňující update firmware

 • jedno modulový panelový kryt jednotky ukrytý pod konstrukcí kotle s možnosti jednoduchého přístupu a odolný proti vysokým a nízkým teplotám

bottom of page