Kotel_na_uhlí_Kolton_Eco_Matix.png

                                                je automatický kotel se zásobníkem a podavačem paliva.

Zhotovený na spalování uhlí, o zrnitosti 5-25mm, palivo se spaluje ve speciálním retortovém hořáku za pomocí ventilátoru. Kotel Eco Matix s podavačem se speciálním rozptýlením paliva umožnuje bezkouřové spalování, s nízkým emisním bodem a vysokou procentuální účinnosti 91,4-94,7%.

Moderní řídící jednotka kontroluje teplotu v kotli, topeništi a řídí práci podavače, ventilátoru, směšovače, čerpadel a volitelnost spolupráce s pokojovými termostaty a moduly komunikující s internetovym modulem i GSM.

Významná výhoda kotle je konstrukce základních desek výměníku, který v zadní části má speciální čistící mechanizmus. Tento mechanizmus plní dvě funkce: udržuje výměník v náležité čistotě, reguluje zplodiny. Kotel dosahuje vysokou účinnost. Volitelný mechanizmus čištění může být automaticky kontrolován přes řídící jednotku kotle.Konstrukce kotle je vyrobena z kotlové oceli 6 mm.

Významná inovace v kotli, zlepšuje proces spalování a omezuje vznik splodin. Je speciálně patentovaná generačně III retorta, chráněna třemi patenty. Tvar stužky s provzdušňovacími otvory a listy, které tvoří šroubovici. Významná výhoda kotle je také obložení topeniště speciálními keramickými deskami optimalizujícími průběh spalování. Eco Matix může pracovat v nepřetržitém režimu bez přerušení po celou dobu topné sezony. Možnost ohřevu vody i mimo topnou sezonu. Kotel získal ekologický atest splnující emisní třídy 5 a ekodesing.

ecomatix_03.png

Technické údaje

Regulace Tech 571 zPID-Česká verze

KOLTON-LOGO2.png

Funkce jednotky:

 • pokročilé, ale jednoduché a intuitivní menu

 • ovládání ventilátoru a šnekového podavače

 • ovládání čerpadla UT, TUV, podlahové a cirkulační

 • ovládání směšovacího servo pohonu

 • možnost připojení pokojového regulátoru s komunikací RS nebo tradiční ( CS-280, CS-290, CS-292)

 • možnost připojení modulu CS-65 GSM i CS-505 ETHERNET, WIFI RS

 • programování režimu zPID

 

Vybavení řídící jednotky:

 • velký dotykový grafický displej pro snadné ovládání jednotky

 • čidlo teploty UT, TUV, podlahové čerpadlo

 • čidlo teploty ventilu a zpátečky

 • venkovní čidlo (ekvitermní regulace)

 • čidlo teploty podavače (ochrana)

 • čidlo spalin zPID

 • tepelná ochrana (termik)

 • napájecí kabel, napájecí kabel čerpadel

 • port USB umožňující update firmware

 • jedno modulový panelový kryt jednotky ukrytý pod konstrukcí kotle s možnosti jednoduchého přístupu a odolný proti vysokým a nízkým teplotám